อนุทิน 122525 - อักขณิช

  ติดต่อ

ตอนนี้  พระอาจารย์  ดร.พระมหาจรรยา  สุทธิญาโณ  อาการดีขึ้นและได้ออกจาก รพ.สวนดอก เพื่อกลับไปพักฟื้นที่วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) จ.เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว

ได้แต่ภาวนาขอให้พระอาจารย์หายเป็นปกติดีเร็วๆ ด้วย เทอญ

  เขียน:  

ความเห็น (0)