อนุทิน 122524 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเรานี้ส่วนใหญ่รักสุขเกลียดทุกข์ ไม่อยากทำงาน ความคิดแบบนี้เป็นความคิดเห็นที่ผิด เป็นความคิดของคนเห็นแก่ตัว คนเราถ้าคิดอย่างนี้จะมีความสุขไปไม่ได้

คนเราทุกคนเกิดมามีทรัพย์ที่จะต้องได้รับก็คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทุกคนต้องรับสิ่งเหล่านี้ มีทุกข์แน่ เป็นบาปแน่

คนเราเมื่อเราเกลียดทุกข์แล้วจะเอาทุกข์ไปทิ้งไว้ที่ไหน เราจะเอาแต่คนดีแล้วคนชั่วเล่าเราจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน...?

ยกตัวอย่าง... เราไม่ชอบโรคมะเร็ง มะเร็งมันก็ไม่ชอบเรา เมื่อรบกันก็ต้องพังไปทั้งเราทั้งมะเร็ง

คนเรามีงานมีการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสุข คนเราถ้าว่างงานมันไม่มีความสุข

คนเราต้องมีความสุขในการทำงาน ต้องเสียสละ เป็นผู้ให้ ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราต้องทุกข์แน่...

ต้องทำงานเป็นทีม ต้องรู้จักชมคนอื่น “คนนี้เก่งมาก ดีมาก” ต้องชมเค้าเก่ง ๆ 

ต้องไม่กลัวความเหนื่อย กลัวความยาก ความลำบาก 

ปัญหาใด ๆ ในโลก อะไรจะเกิดขึ้นให้เกิดเลย ถ้าเรากลัวก็หายใจเข้าหายใจออกให้สบาย เดี๋ยวความกลัวมันก็หายไป 

ถ้ากลัวแสดงว่าเราติดในอดีต ติดในตัวในตน อย่าไปกลัวอุปสรรค กลัวปัญหา เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้พัฒนา...


เขียน 05 Apr 2013 @ 08:03 ()


ความเห็น (0)