อนุทิน #122510

บางทีก็ยอมในสิ่งที่ไม่ชอบ

เพื่อคนที่เรารัก

4-10 Apr 13


เขียน:

ความเห็น (1)

การยอมบ้าง คือ การลดอัตตาของตนลง ;)...