อนุทิน #122507

| อนุทิน ... ๔๐๘๔ |

"..."

ปล่อยวางไม่เป็น
ชีวิตก็เย็นไม่ได้

เขียน:

ความเห็น (3)