อนุทิน 122503 - แสงแห่งความดี...

ถ้อยคำที่อาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์ เขียนไว้ในหนังสือทำมือความว่า...

เติบโต งอกงาม เรียนรู้  เป็นเพื่อนร่วมทุกข์สุขของสังคม ถ่ายทอดภูมิปัญญาปฏิบัติ.....บอกเล่าความดีงามและเป็นกำลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีไปด้วยกัน


...อาจารย์เขียนทิ้งไว้ด้วยหัวใจและสองมืออย่างแท้จริง

เขียน 04 Apr 2013 @ 13:42 ()


ความเห็น (0)