อนุทิน 122474 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

อักษรไทยสมัยโบราณ (สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี ต้นรัตนโกสินทร์) ใช้ ฑ แทนเสียง ด

เช่น ไฑ้ หมายถึง ได้

เขียน 03 Apr 2013 @ 20:25 ()


ความเห็น (2)

ปัจจุบัน ตัว อักษร "ฑ" ในภาษาเขียนคำเมือง (ภาษาเหนือ) ก็ใช้ตัว "ฑ" ออกเสียง "ด"(เด็ก)

เพราะอะไรคะ ซึ่งตรงนี้เป็นเหตุให้คนไทยอ่านภาษาบาลีเพี้ยนไปด้วยหรือปล่าว เช่นคำว่า ทุติยัมปิ ควรเป็น ดุติยัมปิ