อนุทิน 122473 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๐๗๘ |

"ข้อสอบกลางภาค"

แต่งข้อสอบกลางภาคเสร็จแล้ว
เอกสารประกอบทั้งหมดเสร็จแล้ว
เหลือ ... การไลโซข้อสอบของเจ้าหน้าที่ที่คณะฯ นี่แหละ
ขาดความกระืตือรือร้นเสมอ

เจอผู้บริหารชุดใหม่เข้าไป
ถือเป็น กรรมของท่านแล้วแหละ อิ อิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)