อนุทิน 122442 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ๑ - ๒ เมษายน  ๒๕๕๖  ฉันและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวม ๑๓ คน  เดินทางไปพัฒนาหลักสูตร
  ที่ปากน้ำปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นั่งมองเพื่อนครูปิ้งย่างอาหารทะเล  และนั่งรัับประทานอาหารสด ๆ กันอย่างมีความสุข  
  ฉันลืมรสชาติอาหารเหล่านั้นมานานแล้ว    ฉันกดข่ม อดทนอดกลั้นจนนิพพานเรื่องนี้ได้สนิทด้วย
  จิตเมตตา "ฉันนั่งกินผักแต่เพื่อนกินปู  เราอยู่กันได้ด้วยยความเข้าใจซึ่งกันและกัน  แม้แตกต่างแต่ไม่แตกแยก"
 • ช่่วงพักฉันนั่่งอ่านหนังสือ "พลังชีวิต" พักสายตามองระลอกคลื่นที่เวิ้งว้างไม่สิ้นสุด "ชีวิตไม่ต่างจากเกลี่ยวคลื่น
  และพยับแดดซึ่งตั้งอยู่ได้ไม่นาน"  จะเหลือเวลาอีกสักเท่าไรที่คลื่นชีวิตมีโอกาสกระทบฝั่ง


เขียน 02 Apr 2013 @ 21:20 () แก้ไข 02 Apr 2013 @ 21:24, ()


ความเห็น (2)

อนุโมทนาด้วย ด้วยใจจริงเลยนะครับ

พี่ชาย ก็ นิพพาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่ชายที่แวะมาให้กำลังใจ
ยินดีและอนุโมทนากับพี่ชายที่นิพพานในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งผลดีต่อสุขภาพเพิ่มความสุขให้ชีวิต และครอบครัว