อนุทิน 122433 - โสภณ เปียสนิท

ชื่อโครงการวิจัย
ดัชนีวัดความสุขของเกษตรกรปี 55 : กรณีศึกษาเกาตรกร จังหวัดประจวบครีขันธ์
A Happiness Indicator of Agriculture year 55 : Study in Case of Prachuap Khirikhan Province
ระยะเวลา 1 ปี
1 ตค2555-30กย 2556

งบประมาณ 45000บาท
สามคน
โสรัตน์ 50%
โสภณ 25
สุภาพร 25

เขียน 02 Apr 2013 @ 15:24 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

.... ดีจังเลย .... ดัชนีวัด .... ความสุขของเกษตรกร ....