อนุทิน 122425 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การดำรงชีวิตของเรานี้นะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราแก้ไขทั้งหมด ไม่ว่าการกินการอยู่  การใช้จ่าย ต้องแก้ไขตัวเองหมด ส่วนใหญ่ก็พากันแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัว แต่งอะไรอย่างนี้นะ แต่มันยังไม่เพียงพอนะ พระพุทธเจ้าท่านให้เรา “แต่งใจ แต่งกิริยามารยาท แต่งคำพูด  แต่งความประพฤติ แต่งการปฏิบัติของเรานะ” ถ้าเราเป็นคนดีชีวิตของเราก็มีคุณค่ามีราคา ทุกคนก็รักเรา ทุกคนก็เคารพเรานับถือเรา

ค่าของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้อยู่ที่เราพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตัวเอง...

เราไม่ต้องไปโทษสิ่งภายนอก... สิ่งภายนอกนี้มันดีนะ มันมาขัดจิตขัดใจของเราให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะ ให้เราได้ปรับทั้งกายปรับทั้งใจ ปรับทั้งกิริยามารยาท ปรับทั้งคำพูด เรื่องที่ไม่ดีมันจะได้ดี เรื่องดีแล้วก็ให้มันดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เรื่องเล็กมันก็หมดเรื่อง เอาความฉลาด เอาความเห็นถูกต้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน


เขียน 02 Apr 2013 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)