อนุทิน 122423 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ชมแล้ว คิดอะไร ?


เหล้าบุหรี่ สิ่งเสพติด การพนัน ฯลฯ ที่ว่า...เป็นอบายมุขที่เห็นบุรุษหลงเสพ หลงติดโดยมากนั้น 

ยังมีอบายมุข ที่ มอมเมาเหล่าสตรี...และคนที่ติดหลง ทำให้เสียเวลา หมดเปลือง ผลาญพล่าอย่างหนัก ดูที่ตัวอย่างที่น้องแพรคนนี้... นำเสนอ สอนแต่งหน้า

http://www.youtube.com/watch?v=ekQ-B-DoY2c

http://www.youtube.com/watch?v=ALJ99j8VdRk

เขียน 02 Apr 2013 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)