อนุทิน #122418

แก้งานวิจัย เรื่องแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เสร็จเรียบร้อย  บันทึกลงในแฟ้มแล้ว

ต่อไปจะแก้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ค่อยๆแก้ไป  วันนี้คงต้องอ่านมากๆ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)