อนุทิน 122418 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

แก้งานวิจัย เรื่องแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เสร็จเรียบร้อย  บันทึกลงในแฟ้มแล้ว

ต่อไปจะแก้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ค่อยๆแก้ไป  วันนี้คงต้องอ่านมากๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)