อนุทิน 122418 - ครูอ้อย แซ่เฮ

แก้งานวิจัย เรื่องแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เสร็จเรียบร้อย  บันทึกลงในแฟ้มแล้ว

ต่อไปจะแก้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ค่อยๆแก้ไป  วันนี้คงต้องอ่านมากๆ

เขียน 02 Apr 2013 @ 06:27 () แก้ไข 02 Apr 2013 @ 06:27, ()


ความเห็น (0)