อนุทิน 12241 - ปภังกร Happinesss

หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของนักจัดการความรู้คือ การหาความรู้ ใช้ความรู้ มีความรู้“จัดการความรู้” เพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลงของตนเอง

เขียน 19 Jun 2008 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)