อนุทิน #12241

หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของนักจัดการความรู้คือ การหาความรู้ ใช้ความรู้ มีความรู้“จัดการความรู้” เพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลงของตนเอง

เขียน:

ความเห็น (0)