อนุทิน 12241 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของนักจัดการความรู้คือ การหาความรู้ ใช้ความรู้ มีความรู้“จัดการความรู้” เพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลงของตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)