อนุทิน 122375 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ภายนอก เน้นแต่เรื่องภายนอก  เราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาเน้นในภายในตัวเราเอง เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายนอกมันก็ดี แต่มันก็ไม่ดียิ่งเท่ากับที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในตัวเรา...”

พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาเน้นเข้าหาตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายใน  ที่จะแก้ไขตัวเอง มันถึงจะเป็นการทำที่สุดแห่งความทุกข์หรือกองทุกข์ได้

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสั่งสอนนี้มันดีนะ มันเป็นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “เราอย่าได้เข้าใจผิดว่าได้ทำตามอารมณ์มันจะมีความสุข” ถ้าทำตามอารมณ์นั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิด


เขียน 31 Mar 2013 @ 17:45 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าคิดมากครับท่านอาจารย์