อนุทิน 122365 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกท่านทุกคนกำลังมีความเห็นผิด เข้าใจผิด คิดจะแก้ตั้งแต่สิ่งภายนอก คิดตั้งแต่ที่จะแก้ไขบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าท่านให้เราพยายามแก้ตัวเองปฏิบัติตัวเอง เมื่อเราปฏิบัติได้  คนอื่นเค้าก็จะเคารพนับถือหรือพากันทำตามเอง ถ้าเราเป็นคนป่วยนี้เราจะไปสอนคนป่วยเหมือนกันเค้าก็ไม่ศรัทธาเรา เมื่อเราเป็นคนผอมเราไปขายยาอ้วนอย่างนี้เค้าก็ไม่กล้าซื้อยาเรา เพราะเค้ามองดูแล้วคนขายนี้ก็ยังผอมอยู่

ทุกท่านทุกคนต้องมาแก้ที่ตัวเอง ให้ใจของตัวเองมันสงบ ใจของตัวเองเย็น  ให้กิริยามารยาทของตัวเองมันสงบมันเย็น ให้คำพูดของเรามันเกิดความสงบ เกิดความเย็น  ให้การกระทำของเราเกิดความสงบ เกิดความเย็น ให้มันเย็นมาจากกายวาจาของเรา ถึงจะเป็นที่เคารพนับถือของตัวเองและเพื่อนฝูงคนอื่นๆ 

ท่านให้เราทุก ๆ คนกลับมามองดูตัวเอง มาพิจารณาตัวเอง ส่วนไหน  มันบกพร่อง ส่วนไหนที่จะต้องเพิ่มเติม ส่วนไหนมันมากเกิน “ต้องแก้ไข”

มีความสุขในการทำความดี มีความสุขในการเสียสละ มีความสุขในการทำงาน  เพราะคนเราทุก ๆ คนนั้นมันมีความสุขอยู่ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ มีความสุขอยู่ที่เราได้แก้ไขปรับปรุงตัวเอง ไม่ใช่มีความสุขเพราะมีเงินมาก มีอำนาจวาสนามาก อย่างนั้นไม่ใช่นะ...

คนเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ความสุขความดับทุกข์อยู่ที่ใจสงบ ใจรู้จักพอ...”


เขียน 31 Mar 2013 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)