อนุทิน 122354 - พัชรีพร

พัชรีพร

สวัสดีคะ 

ชื่อ  นางสาวพัชรีพร    นามสกุล  มูลทรัพย์ 

ชื่อเล่น        พัช

วัน/เดือน/ปี เกิด  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เป็นคน"ราชบุรี"ตั้งแต่เกิดนะ

การศึกษา >>> อ. 1 - ป. 6 โรงเรียนเทพินพทร์พิทยา

                          ม.1 - ม.3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   เด็กดนตรี

                          ม.4 - ม. 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ห้อง1 วิทย์ - คณิต

* ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ติดตามพัชได้ที่ >>>

Facebook      Patch Patchareeporn

Google+        patchareeporn moonsap

GotoKnow     พัชรีพร

Instagram      55patcha

เขียน 30 Mar 2013 @ 21:22 () แก้ไข 14 May 2013 @ 01:19, ()


ความเห็น (0)