อนุทิน #122326

วันนีี้29มี.ค.56เป็นวันGood Friday หรือวันที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู อีก3วันคือวันอาทิตย์นี้ก็เป็นวัน Easter หรือวันปาสกา เป็นวันที่ระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซู  สัปดาห์นี้ไปโบสถ์เกือบทุกวัน

เขียน:

ความเห็น (1)