อนุทิน 122315 - krutoiting

krutoiting

ต้นแบบของฉันเอง 6

การทำงานพื้นฐานช่วยให้ตาสว่าง

การลงมือทำช่วยให้เกิดทักษะ

และนำไปสู่กระบวนการปรับแก้

การปรับแก้ช่วยให้เกิดความคิดที่แตกต่าง

และนำพาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอด

ลงมือทำ เก็บข้อมูล ลงมือทำ แก้ไข ปรับแก้ ลงมือทำ เปรียบเทียบ

เลือก ลงมือทำ วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา ลงมือทำใหม่

อย่างเป็นระบบด้วยความรักและเข้าใจในเพื่อนร่วมงาน

ภูมิหลัง ภูมิความรู้ ฐานะทางสังคม

ภูมิหลัง ภูมิธรรม ภูมิความรู้ การยอมรับ และเผยแพร่

เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดี ที่มีให้แก่กัน

เขียน 29 Mar 2013 @ 18:01 ()


ความเห็น (0)