อนุทิน 122314 - krutoiting

krutoiting

เมื่อมีงาน

จึงมีความคิดสร้างสรรค์

เมื่อมีงาน

การจัดระบบการทำงาน

ช่วยทำให้เดินไปอย่างมีระบบ

และเข้าถึงที่หมายได้เร็วขึ้น

เมื่อมีงาน

การจัดแผนการดำเนินงาน

ช่วยให้เกิดระบบการทำงานที่ดี

เมื่อมีงาน

ความคิดสร้างสรรค์

ช่วยนำพาให้เกิดการปรับรูปแบบการทำงานที่ดี

และนำความสุขมาให้ผู้คิด

เขียน 29 Mar 2013 @ 17:55 ()


ความเห็น (0)