อนุทิน 122283 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๐๔๓ |

"ทำดี เดี๋ยวนี้!"

บันทึก ... "เดี๋ยวนี้!" ... (ชีวิตคือปาฏิหาริย์! : วินทร์ เลียววาริณ)การเป็นคนดีควรเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไ่ม่ต้องเล่นลิ้น เล่นสำนวน อย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุึเคยเทศน์ไว้คราวหนึ่งว่า

"...ประพฤติความดีทั้งทางโลกและทาง ธรรม ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ จนตนติเตียนตนเองไม่ได้ ใครที่เป็นผู้รู้ แม้จะมีทิพยโสตหรือทิพยจักษุมาค้นหาความผิดเพื่อติเตียนก็ไม่ได้..." หรือตามสำนวนจีนว่า "สามารถมองฟ้าได้เต็มตา"

เป็นหนังสือเล่มที่รอคอยมานาน
กำลังมีความสุขกับการเก็บวิธีคิดครับ ;)...

เขียน 28 Mar 2013 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)