อนุทิน 122240 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

สูจิ หมายถึง ดัชนี หรือสารบัญ

สูจิบัตร (สูจิปตฺตฺร) หมายถึง สารบัญ

(ศัพท์สันสกฤตโดยตรง)

เขียน 27 Mar 2013 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)