อนุทิน 122240 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

สูจิ หมายถึง ดัชนี หรือสารบัญ

สูจิบัตร (สูจิปตฺตฺร) หมายถึง สารบัญ

(ศัพท์สันสกฤตโดยตรง)

  เขียน:  

ความเห็น (0)