อนุทิน 12222 - หยั่งราก ฝากใบ

การได้หยุด ได้คิด ได้ใคร่ครวญนิ่ง ๆ เงียบ ๆ คนเดียว ทำให้ได้คิดว่า....

สอนคนได้ตั้งมากมาย  ไม่เท่าเพียงหนึ่งสอนตน

เขียน 19 Jun 2008 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)