อนุทิน 122218 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เขียนจดหมายสมัครเข้าค่ายเรียนรู้ "ครูรักเขียน" ของครูกานท์  หลังจากที่เคยอบรม"ครูรากแก้วการอ่าน"
    ที่ทุ่งสักอาศรมเมื่อหลายปีมาแล้ว  คราวนี้ถึงเวลาต่อยอดเรียนรู้สิ่งดี ๆ เพื่อถ่ายทอดให้เด็กต่อไป
    หมดเขตรับสมัครวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
  • คุณครูท่านใดสนใจ  รีบสมัครด่วนค่ะ  http://www.gotoknow.org/posts/530770

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)