อนุทิน 122214 - โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) I-TIM

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) I-TIM

โรงเรียนไอทิม ผ่านการประเมิน และคงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับการศึกษาวิชาชีพที่ได้รับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 

21 มีนาคม 2556 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยื่อนไอทิมเพื่อประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน บรรยากาศเจ้าบ้านต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

โรงเรียนไอทิม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ. 2534 โรงเรียนผ่านการประเมินผลและคงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานไว้ได้เป็นอย่างดี


เขียน 26 Mar 2013 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)