อนุทิน 122184 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ผลสอบโอเน็ต  ระดับชั้น ม.๖ ออกแล้ว  หลังจากที่ฉันรอคอยด้วยความกังวลมานาน
  วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย  ๕๔.๘๑  สูงกว่าปีที่แล้วถึง ๖ เปอร์เซ็นต์
  สูงกว่าระดับประเทศ ๗ เปอร์เซ็นต์  
 • ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนและครูผู้สอนทุกคน  ขอให้มีแรงกายแรงใจเอาชนะ  "ความไม่รู้"
  เข้าถึงระบบวัดผลระดับชาติ  ฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายคือสอบผ่านเกณฑ์ทุกวิชา
 • แม้วันนี้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มีเพียงวิชาเดียวที่สอบผ่านคือ สุขศึกษา และพลศึกษา วิชาเดียวก็ตามที
  ช่างน่าขมขื่นยิ่งนัก  อย่างไรก็ตามวิชาการยังไม่สำคัญเท่า "คุณธรรม" 
 • ฉันอดคิดไม่ได้   ทำไมเราไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านคุณธรรมของนักการเมือง  ครูผู้สอน  นักปกครอง  และข้าราชการทุกคนในแต่ละปีบ้าง  อย่างน้อยต้องมีศีลห้า ละอบายมุข  ถ้าสอบไม่ผ่านก็ไล่ออกเพื่อเฟ้นหาคนดีมาสร้างสรรค์พัฒนาเป็นแบบอย่างให้เยาวชน...ถ้าทำได้บ้านเมืองคงสงบสุขยิ่งนักเขียน 25 Mar 2013 @ 21:16 () แก้ไข 25 Mar 2013 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)