อนุทิน 122179 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เราอยู่ในบ้าน ในที่ทำงาน ในสังคม... พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นโอกาสดี เป็นบารมีที่เราจะได้รักษาศีลปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราคิดว่า เราอยู่ในสังคมนั้นสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย ไม่เหมาะกับการรักษาศีล มันปฏิบัติไม่ได้ มันลำบาก พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “โอกาสอย่างนี้แหละคือโอกาสของการปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีสิ่งที่มาขัดจิตขัดใจของเรา เราก็ไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม...”

ชีวิตของเราในชีวิตประจำวัน เราเลือกไม่ได้แล้วแต่อะไรจะมาเกิด มีทั้งสิ่งที่ดีไม่ดี สบายบ้างลำบากบ้าง  พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราคิดท้อแท้ อ่อนแอ หลบหลีก  “ว่าสิ่งไหนข้าฯชอบข้าฯก็จะทำ สิ่งไหนข้าฯไม่ชอบ ข้าก็จะไม่ทำ”

พระพุทธเจ้าท่านให้เรารัก ให้เราชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้ฝึกจิตใจ สร้างความดี สร้างบารมี

ถ้าเราจะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีที่ถูกใจ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “มันไม่ถูก” เราเป็นคนรักความสุขไปเกลียดความทุกข์นั้นไม่ได้ เพราะว่าความสุขความทุกข์มันเป็นสมบัติของเราที่เราเกิดมา

เราเกิดมาแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ มีทั้งฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน มีทั้งได้มาเสียไป

เขียน 25 Mar 2013 @ 18:22 ()


ความเห็น (0)