อนุทิน 122176 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 • วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ฉันและเพื่อนครูที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รวม  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. พักค้างคืนที่
  โรงเรียนถูกกักบริเวณ  จนกว่านักเรียนเข้าห้องสอบในวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.จึงกลับบ้านพักได้
 • ฉันรีบเดินทางต่อไปที่สุสานหนองปลาไหลเพราะญาติพี่น้องกำลังรอให้ไปจุดธูปไหว้บรรพบุรุษเป็นคนสุดท้าย
  ปีนี้ลูก ๆ หลาน ๆ รวมตัวกันไ้ด้  ๑๙ คน  ขาดพี่สาวคนเดียวและคนเดิมซึ่งไม่เคยกลับมาไหว้เตี่ยหลังจากที่
  ออกเรือนไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนานแล้ว  จนพวกเราเคยชินกับความรู้สึกนี้
 • เทศกาลเช็งเม้งนับเป็นกุศโลบายอันยิ่งใหญ่ในการรวมญาติเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนจีน  โดยมีคุณธรรมเรื่องความกตัญญููเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 

                                                                                                ธรรมทิพย์


เขียน 25 Mar 2013 @ 17:43 () แก้ไข 25 Mar 2013 @ 17:49, ()


ความเห็น (0)