อนุทิน 122164 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อย่างเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ เป็นคนใหญ่คนโต เป็นผู้นำครอบครัว หรือว่าเป็นผู้นำ  ทางบริษัท ทางโรงงาน “เรานี้นะ มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญเมตตา”

ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ เป็นผู้นำ เรามีเมตตาต่อทุก ๆ คน เราสงสารทุกคน  เรายินดีกับทุก ๆ คนที่เขาได้ดี ไม่อิจฉาคนอื่น คนอื่นเขาจะรวยกว่าเรา เก่งกว่าเราไม่เป็นไร เรายินดีกับเขา อนุโมทนากับเขา

เรามีจิตใจที่หนักแน่น เป็นคนสงบ เป็นคนเย็น ไม่เป็นคนมีทิฏฐิมานะ เจ้าอารมณ์  เป็นคนเย็น ตั้งอยู่ในความรัก ความเมตตา ความสงสาร

ฝึกความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่เป็นคนหูเบา ปากเร็ว ปากระเบิด ตั้งอยู่ในอุเบกขา  วางเฉย ใครเอาเรื่องไม่ดีมาพูดให้ฟังเราก็ฟัง ฟังแล้วก็ทำจิตใจให้เฉย ๆ ใครเอาเรื่องดี ๆ  มาพูดอย่างนี้ก็อนุโมทนากับเขา


เขียน 25 Mar 2013 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)