อนุทิน 122151 - ครูอ้อย แซ่เฮ

เริ่มต้นสัปดาห์ก็มีงานเรียงเข้ามา  ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องเพิ่มเติม และแก้ไข  ไม่เครียดเท่าไร

ขออย่างเดียว  อย่าได้มีงานใหม่เข้ามาเลย

งานของเรานำมาเข้าแถว  งานของคนอื่น....ได้โปรด  โกฟาฟา

เขียน 25 Mar 2013 @ 06:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

๕ ๕ ๕ ๕  คุณครูสอนภาษาอังกฤษ.....ไปไกล ๆ