อนุทิน 122143 - ดารนี ชัยอิทธิพร

24 มี.ค.56

คืนนี้ไม่ได้พบกันนะ gotoknow

วันนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ที่ควรกระทำหมดแล้ว ก็เข้าห้องนอนเร็วขึ้น
(ห้องนอน = ห้องทำงาน) เปิดแอร์จนเย็นฉ่ำชื่นใจ ได้น้ำเย็นใส่น้ำแข็งอีก 1 แก้ว แค่นี้ก็สุขกาย
สบายใจแบบง่ายๆ แล้ว  ที่นี้ก็เปิด comp. แล้วก็เปิดเพลง 'ก้อนหินก้อนนั้น' ที่วางไว้บน desktop
หรี่เสียงเพลงเบาๆ เปิดคลอไว้สัก 10-20 เที่ยวระหว่างนั่งสงบอารมณ์ เมื่ออารมณ์สงบลง
กายพร้อม ใจพร้อม จะคิดจะเขียนอะไรก็ง่ายขึ้น

คืนนี้มีแผนการจะ review วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรัง ที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย อายุมาก ไร้ญาติ และไม่มีบ้านให้กลับ แนวโน้มจะอยู่คู่กับ
พระศรีมหาโพธิ์ไปเรื่อยๆ จนเราหรือเขาตายจากกันไปข้างหนึ่ง
คืนนี้เราจึงไม่ได้พบกันนะ gotoknow 

เขียน 24 Mar 2013 @ 20:22 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)