อนุทิน 122087 - สายนที"๑๙

ต้นไม้ แห่งมิตรภาพ

          วันหนึ่งผู้เขียนไปเยี่ยมเยียนแม่ลูกศิษย์  ...ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร  ผู้เขียนนำกล้วยน้ำว้าสุกในสวนไปฝาก  ขากลับแม่ลูกศิษย์ ให้ต้นมันสัมปะหลังมา ๑ ต้น สูงประมาณ ๑ ศอก  บอกว่าเมื่อต้มหรือนึ่งสุกแล้วสีเหลืองสวยมาก  ...ตอนนี้กำลัง งอกงามและเจริญเติบโตดี  เมื่อกิ่งแก่ ก็จะตัดชำแบ่งปันต่อ ๆไป

    

เขียน 23 Mar 2013 @ 13:40 ()


ความเห็น (0)