อนุทิน 122078 - ครูอ้อย แซ่เฮ

อีกครั้งที่ครูอ้อยมีความตั้งใจเขียนเรื่อง  เทคนิควิธีที่ทำให้รักการเรียนรู้ตลอดเวลา  

ด้วยการเป็นครู  ที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการเรียนรู้

มองเห็นเด็กวัยรุ่นที่ทอดทิ้งเวลาที่มีค่าไป  และหลงใช้เวลาในทางที่ผิด....แสนเสียดาย

เขียน 23 Mar 2013 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)