อนุทิน 122078 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

อีกครั้งที่ครูอ้อยมีความตั้งใจเขียนเรื่อง  เทคนิควิธีที่ทำให้รักการเรียนรู้ตลอดเวลา  

ด้วยการเป็นครู  ที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการเรียนรู้

มองเห็นเด็กวัยรุ่นที่ทอดทิ้งเวลาที่มีค่าไป  และหลงใช้เวลาในทางที่ผิด....แสนเสียดาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)