อนุทิน 122077 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ขอบ่นดัง ๆ ไว้หน่อย....เพื่อหยุดเจ้าคนชอบสร้างหนี้ ใส่บ่า ให้ประชาชนแบก


หากมีกติกาแบบนี้ จักมีคณะรัฐมนตรี ยุคใด หาญกล้า...

กติกาสำหรับใช้ในการกู้เงิน ไม่ว่าจะนำมาเพื่อเจตนาใด... หาก ครม.ยุคนั้น ๆ สมัยนั้น ๆ กระทำการ ขอให้หักภาษีจากทุกคนที่ร่วม...ลงมติ กู้... โดยต้องชดใช้เงินเพื่อคืนเจ้าของเงินโดยจำนวนมากกว่า มหาประชาชนคนธรรมดา กว่า ๕๐ % ของรายได้ตน...

และแม้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว ก็ให้หักภาษีชดใช้ต่อไปอีก ไม่น้อยกว่า ๒๕ % ของรายได้ในครอบครัว ไปจนกว่า ประเทศจะใช้หนี้หมด โดย ต้องไม่ต้องให้ประชาทั้งแผ่นดินร่วมแบก...ในสิ่งที่คณะตนได้ก่อไว้... 

แม้ที่สุด เกิดมีใครตรอมใจตาย...ก่อนประเทศหมดหนี้สิน กติกาต้องบังคับให้คนในครอบครัวต้องรับผลจากการกระทำของคนในครอบครัว ที่ปล่อย..หรือ สนับสนุนให้เข้าไปเป็นผู้บริหาร ฯ (ที่ไร้ฝีมือ เก่งแต่ ชอบกู้...) ก็จักต้องรับหน้าที่จ่ายภาษีนั้นต่อไป โดย อาจจะลดลงมา เหลือ ๑๐ % หรือ ๑๕ % ของรายได้รวมของครอบครัว 

หากใครหลบเลี่ยงบิดพริ้ว ก็ให้ริบทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลนั้น เข้าคลังหลวงโดยสิ้น และ ในอนาคตหากจะมีคนในตระกูล จอมกู้ มาสมัครเพื่อเป็นคนทำงานการเมือง ต้องออกกติกาห้ามเข้ามาเป็นโดยเด็ดขาด...

นี้คือ กติกา ในการกู้...
เพราะไม่รู้ มีคิดกันไว้ไหม ?
นับแต่ มีสยาม หรือ นามไทย
เริ่มต้นจาก สมัย... และตั้งใจแบบใด อย่างเจตนา...

หาก นับจากบัดนี้
ไปจน สมัย ในภายหน้า
เมื่อ คณะรัฐมนตรี คณะใด ? เพิ่มเงินตรา
โดยกู้เงินหนา ๆ มาใช้งานแผ่นดิน หรือ ถลุงเอง

โดย ต้องมี กติกา
คณะรัฐมนตรี คณะใด ? กู้มา ต้องปฏิบัติ เมื่อ อวดเก่ง
จักต้องรับผิดชอบร่วมชดใช้ ตามกรรมตนทำเอง
ต้องร่วมจ่าย..มากกว่า มหาประชาชน ทั้งแผ่นดิน

หากมีกติกาแบบนี้ จักมีคณะรัฐมนตรี ยุคใด หาญกล้า...  www.facebook.com/groups/166159703449617/

เขียน 23 Mar 2013 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)