อนุทิน 122059 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...กี่คลื่นกี่ทะเลที่ต้องผ่าน
กว่าปลาจะชำนาญการโต้คลื่น
ยิ่งนับวันยิ่งชัดการหยัดยืน
พรานซ่อนความขมขื่นไว้ภายใน...

         (บทกลอนใครหนอ  ช่างกินใจ  แต่ขออภัยจำชื่อผู้แต่งไม่ได้เสียแล้ว  จำเนื้อหาผิดไปบ้างต้องขออภัย)  เขียน:  

ความเห็น (0)