อนุทิน #12205

ศรีงามอร่ามหรู           ชมพู

องอาจฉลาดรู้             สีฟ้า

มิ่งมิตรชิดชุมชู          กอดเกี่ยว

สอดส่องถามห่วงหา    ทั่วหล้าแดนไกล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)