อนุทิน 12205 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศรีงามอร่ามหรู           ชมพู

องอาจฉลาดรู้             สีฟ้า

มิ่งมิตรชิดชุมชู          กอดเกี่ยว

สอดส่องถามห่วงหา    ทั่วหล้าแดนไกล

เขียน 19 Jun 2008 @ 10:56 () แก้ไข 19 Jun 2008 @ 14:19, ()


ความเห็น (0)