อนุทิน 12205 - สิทธิรักษ์

  ติดต่อ

ศรีงามอร่ามหรู           ชมพู

องอาจฉลาดรู้             สีฟ้า

มิ่งมิตรชิดชุมชู          กอดเกี่ยว

สอดส่องถามห่วงหา    ทั่วหล้าแดนไกล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)