อนุทิน 122024 - เข้มแข็ง

การจัดการความรู้ขั้นสูง(KM Advance) 26-27 กุมภาพันธ์ 2556  ระยะที่1 ณ.รพ.พระศรี

วิทยากรคือ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ คณะเภสัช ม.บูรพา และรศ. เพชรากร หาญพานิชย์ ภาควิชารังสี คณะแพทย์ศาสตร ม.ขอนแก่น 

ผลของการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจว่า อะไรคือKM และมีการพัฒนาตนเองได้หลายรูปแบบ และได้รู้จัก GO to Know.org ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ระยะที่2คือ 25-26 เมายน 56 จะเป็นอย่างไรยังไม่รู้ ว่าจะทำอะไรจึงจะ "Advance" หากแต่พยายามเข้ามาเรียนรู้ในGO to Know.org อยู่ทุกวัน

เขียน 22 Mar 2013 @ 06:46 () แก้ไข 22 Mar 2013 @ 08:19, ()


ความเห็น (0)