อนุทิน 122021 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๐๐๒ |

"อัตตา"

บันทึก ... ค้นหา "อัตตา" ... (ผ่านพ้นจึงค้นพบ : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล)


อ่านบท "ลากกระป๋องไปตามซอย" แล้วพบ "อัตตา"
จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง ... เกิดพลังยังไงพิกล ;)...

เขียน 22 Mar 2013 @ 00:38 ()


ความเห็น (0)