อนุทิน 121974 - ธิ

ธิ

ไปก่อนเน้อ....เจ้า

อยู่เชียงใหม่มา  ๓  วัน   เครือข่ายสำราญ  งานสำเร็จเรียบร้อยชื่นมื่น  

ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการกับสหวิชาชีพ  

ทั้งทันตแพทย์  พยาบาล  ทันตาภิบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  อาจารย์วิทยาลัยสิรินธรของสถาบันพระบรมราชชนก  สะท้อนความรู้สึกชื่นชอบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ตื่นตัว  ตื่นเต้นตลอดเวลา  สนุกสนาน  หัวเราะ  ไม่มีเครียด  ในขณะที่มีการปรับประยุกต์ใช้  Dialogue  โดยไม่อึดอัด

เช่น การออกไปศึกษาชุมชนบ้านต้นโจ้ก  อำเภอสันกำแพง  แบบไม่มีโจทย์ให้เจาะลึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ  กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ  เครือข่ายผู้นำ  กลุ่มพ่อบ้าน  แม่บ้านฯ  

กลับมาค่อยแบ่งปันการเรียนรู้ในกลุ่ม   บอกเล่าถึงสิ่งที่เห็น  ความรู้สึก  และสิ่งที่ได้เรียนรู้

สรุปได้ถึงความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  ที่ส่งผลเกื้อหนุนถึงสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างไร


พอจัดตลาดนัด  (Flea market)  ๑๐  สถานี  ก็มีการเปิดคราวละ  ๕  แผง  ๒  รอบ  ใช้เวลาอย่างรู้ถึงคุณค่า

ทั้งเจ้าของร้านและเพื่อน ๆ เป็นทั้งผู้ให้และรับความรู้

ช่่วงเสวนาก็คัดเลือกคนต้นแบบที่มีทั้งหัวสมองและหัวใจที่เปิดกว้าง  เปิดทั้ง  ๒  หู  ๒  หัว  น่าศึกษา  น่าค้นหา

รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนเอง  มีความรู้ที่แฝงฝังสั่งสมในตัวเองมามากมาย

อ.กัลยา  หัวหน้าฝ้่ายพัฒนาบุคลากร  สถาบันพระบรามราชชนก  จึงเชื่อมั่นว่า  พอพวกเรากลับไปที่พื้นที่  จะมีงานดี ๆ  พัฒนามากขึ้น  เชื่อมโยงบูรณาการอย่างแน่นแฟ้นเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพ  ที่มิเพียงวิชาชีพทางสาธารณสุข  แต่เชื่อมโยงถึงอาชีพต่าง ๆ ในสังคม

มีความสุข  มีความหวัง.....แล้วพบกันอีก....เครือข่ายที่น่ารัก

วันนี้.....ลาก่อนเชียงใหม่
เขียน 20 Mar 2013 @ 16:32 () แก้ไข 24 Mar 2013 @ 14:00, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ราตรีสวสัดิ์นะคะคุณครูเงา

เขียนเมื่อ 

ที่ไหนหนอ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดหรือเปล่าคะ

เขียนเมื่อ 

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  หนองหอย  ค่ะ อาจารย์หมอ ป.  รอบนี้รอบที่  ๓  แล้วค่ะ  ปีที่แล้วสองรอบ

เนื้อหาจะกว้างออกจากช่องปากมากขึ้น  เชื่อมโยงกันระหว่างสหวิชาชีพมากขึ้น  บูรณาการกันมากขึ้น

มีผู้นำเสนอการดูแลผู้สูงอายุ  จนถึงการดูแลในวาระสุดท้าย.....จากไปอย่างมีความสุขด้วยนะคะ

คิดถึงอาจารย์หมอ ป. ตรงนี้แหละค่ะ  ... และร้านสวนผัก