อนุทิน 121973 - นางสาว arisara SASOM

19 มีนาคม 2556 มีพระธีรพล สันยโม และคุณโต้ง  เกษมศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ มาพบทั้งสองท่านมาคุยเกี่ยวกับโครงการหนังสือเล่มเล็กของท่านมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็ก สำหรับให้นักเรียนได้อ่านเพื่อฝึกสมาธิก่อนการเรียน โดยทางมูลนิธิจะส่งหนังสือมาให้4 เท่าของจำนวนนักเรียน นักเรียนมปศ.มีจำนวน 2584 คน ประมาณ 10,000 เล่ม สำหรับให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนอ่านก่อนเรียนสัก 5-10 นาทีเพื่อเตรียมสมาธิและความพร้อมของจิตใจก่อนเรียน เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ ที่เป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตัวง่าย ๆ เพียงแค่อ่านครั้งละหน้าก็สามารถจะรู้เรื่องและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ซึ่งท่านมาซูโอะ ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ท่านได้เขียนหนังสือทุกๆ ปี ประมาณ ปีละ 1 เล่มขณะนี้เขียนได้แล้ว 16 เล่มในการที่ท่านให้หนังสือแก่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และท่านได้ขอให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่องราว ข้อคิด เกี่ยวกับการที่ได้อ่านหนังสือของท่าน ในสิ้นปีการศึกษา เมื่อได้อ่านแล้วนักเรียนได้อะไร มีข้อสะกิดใจอะไรบ้าง มีสิ่งต่าง ๆอะไรที่เกิดในชีวิตนักเรียน

     ได้สืบค้นในอินเทอร์พบเว็บไซต์ http://www.watpahsunan.org/


เขียน 20 Mar 2013 @ 15:01 () แก้ไข 20 Mar 2013 @ 17:13, ()


ความเห็น (0)