อนุทิน 121972 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

วิษุวัต (equinox) หรือ ราตรีเสมอภาค คือ วันที่กลางวันยาวเท่ากับความคืน  ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม

วิษุวัต viṣuvát มาจา่ก วิษุ แปลว่า เท่ากัน.  วัต แปลว่า ความเป็น, ภาวะ

วิษุวัต แปลว่า ภาวะที่เท่ากัน การมีเท่ากัน


ราตรีเสมอภาค คงแปลมาจาก equinox

equi = เท่ากัน, nox = กลางคืน

เขียน 20 Mar 2013 @ 13:47 () แก้ไข 20 Mar 2013 @ 13:51, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วัต = ความเป็น, ภาวะ

ขอบคุณครับอาจารย์ ;)...