อนุทิน 121972 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

วิษุวัต (equinox) หรือ ราตรีเสมอภาค คือ วันที่กลางวันยาวเท่ากับความคืน  ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม

วิษุวัต viṣuvát มาจา่ก วิษุ แปลว่า เท่ากัน.  วัต แปลว่า ความเป็น, ภาวะ

วิษุวัต แปลว่า ภาวะที่เท่ากัน การมีเท่ากัน


ราตรีเสมอภาค คงแปลมาจาก equinox

equi = เท่ากัน, nox = กลางคืน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

วัต = ความเป็น, ภาวะ

ขอบคุณครับอาจารย์ ;)...