อนุทิน 121963 - พ.แจ่มจำรัส

   เราสอนให้คนพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้น พูดสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้น คิดสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้น นั่นคือมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด พูดดีที่สุด คิดดีที่สุดในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่คาดหวัง และสิ่งที่ไม่คาดคิด คือมีพร้อมอยู่เสมอ นี่คือผลจากการศึกษาและฝึกอบรมในแนวทางของพระพุทธศาสนา...

"มนุษย์ที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ

เขียน 20 Mar 2013 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)