อนุทิน 121960 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-วันนี้เดินทางมาทำงานแต่เช้า เพื่อหลีกเลี่ยงจราจรที่ติดขัด

- จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการเจริญนวัคคหายุสมธัมม์

-เวียนแจ้งหใ้ข้าราชการที่สนใจได้ทราบ

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ

- คติ..อุปสรรค และศัตรู คือประตู่สู่ความสำเร็จ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)