อนุทิน 121957 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ล้นเกล้าเผ่าไทย        สอนให้เีรียบง่าย
แล้วไยท้าทาย           สวนทางทุกข์ทน
ผู้นำผู้ตาม                  เกินห้ามหนี้ล้น
สิ้นชาติอับจน             ทาสทุนสามานย์

                                            ธรรมทิพย์
                                        ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๖

                                 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)