อนุทิน #121949

 

เขียน:

ความเห็น (1)

ศึกษาดูงานกับเพื่อน ปรด. มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กรุงโซล มีความสุขที่ได้เดินทางหาประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตการศึกษา และได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก