อนุทิน 121943 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

มนุษย์เราประเสริฐตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องทำตามสัญชาตญาณ เราจะสูงขึ้น เพราะเรารู้เท่าทันสัญชาตญาณ ไม่ได้เก็บกด แต่เราฉลาดในการบริหารอารมณ์....

"มนุษย์ที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)