อนุทิน 121942 - สันดร

  ติดต่อ


โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์    ประตูฝั่งบ้านหนองเพียขันธ์


  เขียน:  

ความเห็น (1)

แปลกใจตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว ว่าทำใมโรงเรียนต้องมีสองประตูและประตูทำใมต้องอยู่ห่างกันจัง