อนุทิน 121936 - krupound

krupound
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้ไปฟังบรรยายในหัวข้อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยฯ จาก ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

สั้นๆก็ไม่มีอะไรมาก (จากหลายชั่วโมงที่ไปฟัง) สำหรับนักวิจัยมือใหม่

  • กรอบวิจัยที่ดีเป็นเสมือนแผนที่นำทางไปสู่การหาคำตอบการวิจัย

  • คนที่ทำวิจัยเก่งๆ จริงๆแล้วต้องมีพื้นฐานทฤษฏีที่แม่นยำ เหมือนต้นไม้ต้องมีราก

  • ในการเลือกหัวข้อการวิจัยควรมองให้ไกลว่าสามารถทำต่อได้ในระยะยาว ไม่ใช่ทำสั้นๆแล้วจบไป

  • ในการทำวิจัยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เอาไว้ขึ้นหิ้ง หรือ เก็บ Impact factor

  • ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจำเป็นต้องคำนึงถึงการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะเราควรหางานที่มีความใกล้เคียงกับงานที่เราสนใจจะทำมากที่สุด และหาข้อแตกต่างให้พบ

  • ในการเลือกทำวิจัยให้เกิดประโยชน์ ไม่ควรเลือกสิ่งที่หาได้ยาก หรือเป็นอันตรายต่อผู้คนมากนัก เพราะการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมทำได้ยาก

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. 19 มีนาคม 2556

เขียน 19 Mar 2013 @ 14:50 () แก้ไข 19 Mar 2013 @ 14:53, ()


ความเห็น (0)