อนุทิน 121926 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทุกท่านทุกคนน่ะแสวงหาความสุขความดับทุกข์ แต่กลับทำร้ายตัวเอง ทำลายตัวเองด้วยการไปทำตามความอยากความต้องการของตัวเอง “สิ่งนี้ข้าชอบข้าก็จะทำ สิ่งนี้ข้าไม่ชอบข้าก็จะไม่ทำ...”

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรม  คือการทำร้ายคือการทำลายอนาคตของตัวเอง ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเปล่า ๆ นะ


  เขียน:  

ความเห็น (0)