อนุทิน 121922 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไปได้ลึกและไกลเพียงไรขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นของผู้คนที่มาอยู่ร่วมและหลอมรวมกันค่ะ" ข้อความตามบันทึกล่าสุด http://www.gotoknow.org/posts/530610


ขอยืนยันประโยคข้างต้นนี้นะคะ เนื่องจากเคยไปอบรมให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ

ปรากฎการณ์ที่พบคือเป็นกลุ่มที่มีผ่านการปฏิธรรมมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือมีความตระหนักรู้ สังเกตภายในตนเอง "วิเคราะห์และแก้ไขตนเอง" อยู่เนือง ๆ ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้แห่งทุกข์ และเข้าใจคำว่า "ตปะ" ได้อย่างรวดเร็ว


 

                          มหัศจรรย์กัลยาณมิตรที่มาหลอมรวมกันค่ะ


                                                                                          ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เขียน 19 Mar 2013 @ 00:04 ()


ความเห็น (0)