อนุทิน 121913 - ครูน้อยคนหนึ่ง ศิริลักษณ์ ชมภูคำ

                                                              

                         

                         


                          

การสอนปรับพื้นฐานที่สนุก

             วันนี้เป็นวันสุดท้า้ยการสอนปรับพื้นฐาน  คือตามปกติก่อนเรียนในภาคเรียนต่อไป

ครูจะสอนปรับพื้นฐานให้เพื่อเตรียมความพร้อม ดูพฤติกรรมการเรียน ดูกระบวนการเรียนรู้ 

ดูการอ่านและการเขียน ของนักเรียนที่จะเลื่อนชั้นป.3ไป ป.4  ป4 ไปป.5  ป.5ไปป.6  ครูจะได้

คัดกรองนักเรียนเพื่อดูแลโดยจะแบ่ง  3  กลุ่มคือกลุ่มอ่อน  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มเก่ง  ส่วนนักเรียน

ที่บกพร่องการอ่านการเขียนจะมีระบบดูแลพิเศษ เป็นกิจกรรมที่สนุกเพราะนักเรียนขยันทำงาน

ทำงานที่มอบหมายได้ตามเวลา  ที่สำคัญมีความตั้งใจและร่วมมือดีมากทุกวันในตอนเช้าจะมีการบ้าน

มาวางบนโต๊ะ  พอครูมาถึงก็ตรวจการบ้านพร้อมกับแนะนำในส่วนที่ผิดและจะขาดไม่ได้คือการชมเชย

คนที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม (จิตศึกษาแทรกอยู่เสมอตามที่ดร.ฤทธิไกร พูดไว้) เพื่อเป็นแรงเสริม

ให้มีกำลังใจ ทั้งครูและนักเรียนต่างต้องให้กำลังใจกัน เพราะเราจะเดินไปด้วยกันสู่เป้า้หมายที่ตั้งไว้

จะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจและมีความสุขในการเรียนนั้นคือเป้าหมายของครูเขียน 18 Mar 2013 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)